Private Training & Group training

Training

เริ่มจากไม่มีพื้นฐาน สอนจนเป็นมืออาชีพได้”
สามารถนำไปประกอบอาชีพ โดยทีมอาจารย์มืออาชีพ ที่อยู่ในวงการเสริมความงามกว่า 10 ปี
สอนวิธีการ เทคนิค รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และการทำตลาด ทุกรูปแบบ
สอนโดยอาจารย์มืออาชีพ จับมือทำจนกว่าจะเป็น!

Instructors

ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ สำหรับการสอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Hannah Collins

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Paul Ward

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kate Price

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nancy Brown

Students Shout Out

f

Location

Khon Kaen

200/45 ม2 คุ้มทานตะวัน ซอยชัยพฤกษ์ ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000